Informatyk

gringo
Bywalec
Posty: 35
Rejestracja: 28 wrz 2015, 15:09
Kontaktowanie:

Informatyk

Postautor: gringo » 29 wrz 2015, 15:01

Prokuratura Okręgowa w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82 - 300 Elbląg
o g ł a s z a
K O N K U R S
na staż urzędniczy w w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu
z przeznaczeniem na stanowisko informatyka (1 etat).

Główne obowiązki:

nadzór nad poprawną pracą serwerów, stacji roboczych i sieci komputerowych,
instalacja i konfiguracja oprogramowania, konserwacja oraz backup,
pomoc użytkownikom,
administrowanie Systemem Informatycznym Prokuratury „Libra” i innymi systemami informatycznymi użytkowanymi w prokuraturze,
obsługa i serwisowanie sprzętu oraz systemów informatycznych,
bieżące wsparcie dla użytkowników sprzętu komputerowego,
prowadzenie strony Internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej jednostki,
prowadzenie szkoleń informatycznych,
zarządzanie strukturą logiczną i fizyczną sieci,
zarządzanie serwerami i zgromadzonymi na nich zasobami sieciowymi,
instalowanie i konfigurowanie oprogramowania oraz systemów operacyjnych na stacjach roboczych,
prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.


Wymagania konieczne:

wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia
znajomość systemów Windows 2003/2008/2012 Server (m.in. Active Directory, DNS, DHCP),
znajomość zagadnień wykonywania kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych,
znajomość zagadnień bazodanowych, języka SQL i produktu MS SQL Server 2000/2005/2008,
znajomość budowy i funkcjonowania sieci LAN oraz WAN,
znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych: firewalli, routerów, switchy,
bardzo dobra znajomość systemu XP/Windows 7,
bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
znajomość sieci i usług TCP/IP,
bardzo dobra znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego,
umiejętność serwisowania sprzętu i rozwiązywania problemów sprzętowych,
umiejętność pomocy użytkownikom.


Na podstawie art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. nr 109 poz. 639 z późn. zm.), urzędnikiem może zostać osoba:

która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
o nieposzlakowanej opinii,
która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze (staż jest przedmiotem konkursu) - od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską.


Wymagania pożądane:

wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne drugiego stopnia
samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, pracowitość, komunikatywność, kreatywność,
umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista,
umiejętność organizacji pracy,
odporność na stres,
doświadczenie zawodowe w administrowaniu siecią komputerową,
znajomość organizacji i funkcjonowania prokuratury oraz metod i techniki biurowej,
znajomość zagadnień bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych (w tym osobowych),
znajomość obsługi stron internetowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

wniosek o dopuszczenie do konkursu
życiorys i list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy,
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy) i inne kwalifikacje zawodowe (min. o odbytych, kursach, szkoleniach, certyfikaty),
kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 września 2015 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Elblągu (pokój nr 2) lub przesłać drogą pocztową. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs na stanowisko stażysty składa się z trzech etapów:

etapu I - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych (kompletność i prawidłowość wypełnienia złożonych dokumentów)
etapu II - praktycznego sprawdzianu umiejętności
etapu III - rozmowy kwalifikacyjnej


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu, zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej http://www.elblag.po.gov.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Elblągu o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.


Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (55) 239 - 41 - 25.

Wniosek i oświadczenie do pobrania znajdują się na stronie: http://www.elblag.po.gov.pl/files/2015/ ... rmatyk.doc.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość