Strona 1 z 1

Wybory wybory wybory!

: 22 paź 2015, 22:14
autor: john
Nasze miasto oraz całą Polskę zalała fala kandydatów do sejmu i senatu. Wszyscy chcą być dla nas i dla nas pracować w zamian za głos.

Wybory parlamentarne to głosowanie, w którym wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 senatorów). Zgodnie z art. 98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że kadencja zarówno sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).

Macie swoich kandydatów i czy w ogóle zamierzacie iść głosować?